INVESTMENT PORTAL
VLADIMIR REGION
Newmap
Investment Map
INVESTMENT PORTAL
VLADIMIR REGION
 

The list of network organizations for connection of object under construction (reconstruction) to the electrical network

Name of business entity Address(legal/postal) tel., fax, E-mail

1.

Branch of «Vladimirenergo», JSC «IDGC of Centre and Volga Region»

106 Bolshaya Nizhegorodskaya street, the city of Vladimir, 600016;
tel.: +7 (4922) 21-57-61, fax +7 (4922) 21-55-65
v1аd@vlаdiшiгепегgо.гu

2.

LLC «Energetik», Vyazniki city 

9/8 Senkova street, Vyazniki city, Vladimir region;
tel., fax: +7 (49233) 2-53-55

3.

LLC «StroyGarant»

14 Komsomolskaya street, building 1, Vladimir, 600000;
tel.: +7 (4922) 40-31-06, fax +7 (4922) 40-31-91

4.

LLC «Radugagorenergo»

1st block, Raduzhny city, PO Box 1124, 600910;
tel.: +7 (49254) 3-29-55, fax +7 (49254)3-29-03,  
radugaenergo-peo@тail.ru

5.

LLC«Kosterevskiya hydroplant»

60 Listsova street, Kosterevo city, Petushinsky district, 601110;
fax +7 (49243)4-20-73, 
gkhkosr@maii.ru

6.

LLC «Kovroelektroset remont»

building 1, 72 Blinova street, Kovrov city, 601915; 
tel.: +7 (49232) 3-88-89, fax +7 (49232)3-88-89,
smislova@kmos.vensbyt.vladinfo.ru

7.

LLC«Gorenergo», Gorokhovets city

22 Lenina street, Gorokhovets city, Vladimir region, 601480;
tel.: +7 (49238)2-36-13, +7 (49238) 2-36-13,
ooo~orenergo@mai1.ru

8.

LLC«Vyaznikovskaya Gorelectroset»

1 Proletarskaya street, Vyazniki city, Vladimir region, 601400; 
fax +7 (49233) 2-12-50,
vjazset@mail.ru

9.

JSC«Energetik», Karabanovo city

9 Vokzalnaya street, Karabanovo city, Aleksandrov district, 601640;
tel.: +7 (49244) 5-10-79, +7 (49244)   5-23-60,
oao-energetik@yandex.ru

10.

JSC«Vladimir Regional Electric Grid Company»

38b Chaykovsky street, Vladimir, 600015;
tel.: +7(4922) 44-32-98, fax +7 (4922) 34-83-22,
voek@voek.vinfo.ru

11.

 

MUP «Gorelectroset», Murom city

8a Vladimirskaya street, Murom city, 602256;
tel.: +7(49234) 4-23-73, fax +7 (49234) 3-31-42,
energy@muгom.net

12.

MUP «Aleksandrovelectroset»

8 Krasnyy pereulok, Aleksandrov city, 601600;
tel.: +7 (4944) 2-34-30, fax +7 (49244) 2-27-36,
mupges@yandex.ru, 3301025780, 89770668, Nikolaev

13.

JSC «Gorenergo», Gorokhovets city

22 Lenina street, Gorokhovets city; 
tel.: +7 (49238)2-11-08,

 root@elsety.grh.elcom.ru

14.

Branch of JSC "Russian Railways" Northern Railway"

59 Volzhskaya naberezhnaya street, Yaroslavl city, Russia, 150000;
tel.: +7 (4852)7944-00, fax +7(4852) 79-87-76,
Nee-YankovalA@nrr.ru

15.

Branch of JSC "Russian Railways" Moscow railway"

26 Panteleevskaya street, Moscow city, 129110;
tel.: +7(495) 266-69-58, fax +7 (495) 680-28-10

16.

Branch of JSC "Russian Railways" Gorky railway"

78 Oktober revolution, Nizhny Novgorod city, 603011;
tel.: +7 (49831) 248-44-00, fax +7(83 12) 48-65-09,
Info-nee@grw.ru; grw@grw.ru